Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují služby těm uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost, již nedostačující pomoc terénními sociálními službami nebo příbuznými apod. Mohou poskytnout široké spektrum služeb - ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, podmínky pro využití volného času a tak dále.

V Hodoníně fungují 2 domovy pro seniory: Domov pro seniory Bažantnice a S-Centrum Hodonín.

Informace o těchto domovech naleznete na jejich webových stránkách: 

Domov pro seniory Bažantnice - www.dshodonin.cz

S-Centrum Hodonín - www.s-centrum-hodonin.eu

 

Žádost o přijetí je možné si vyzvednout na odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Hodonín, Národní třída 25.

 

Reklama

katalogVA


Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele