Podpora dětí ze sociálně slabých rodin

Na základě schváleného Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2019 Zastupitelstvem města Hodonína mají i v tomto roce možnost děti ze sociálně slabých rodin získat finanční příspěvek na úhradu zájmového kroužku, letního tábora a v případě žáka 7.třídy také na úhradu lyžařského kurzu. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

Zásady přidělování finančních prostředků

Žádost o poskytnutí finančních prostředků