Novinky

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo města Hodonína dne 18.10.2016.

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017

   

Průběh auditu „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V březnovém vydání měsíčníku Hodonínské listy byla zveřejněna výzva k zapojení obyvatel svými podněty, názory a připomínkami ke zlepšení pro-rodinného klima ve městě a možnost účasti obyvatel na 1. workshopu. Tento se uskutečnil 16. 3. 2016 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Zde byl zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, kterým nejsou lhostejné podmínky života rodin v Hodoníně, představen samotný audit, jeho harmonogram, cíl a přínosy. Dále byly prezentovány akce a aktivity, které již v Hodoníně pro rodiny probíhají, rozdělené do 8 jednotlivých struktur auditu. Přítomní účastníci byli následně vyzváni ke společné diskuzi s cílem vytvoření „burzy nápadů".

V květnu, v rámci akce Den rodin 12. 5. 2016 pořádané před zimním stadionem, byl na jednom panelu spolu s prezentací ostatních pro-rodinně působících organizací v Hodoníně představen audit, byly rozdávány letáčky o auditu a probíhala anketa mezi přítomnými návštěvníky, kde se mohli vyjádřit, jaká zlepšení by v Hodoníně uvítali.

V červnu se do auditu zapojily místní mateřské a základní školy, děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol vytvářely obrázky na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně", žáci druhého stupně základních škol psali slohovou práci na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně" nebo „Co bych chtěl(a), aby se v Hodoníně zlepšilo". Některé obrázky byly od 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016 vystaveny v dětském oddělení Městské knihovny v Hodoníně, všechny obrázky byly vystaveny ve foyer Domu kultury dne 30. 9. 2016 u příležitosti oslav Dne seniorů a zdravotně postižených.

2. workshop se konal dne 5. 9. 2016, byl zde prezentován dosavadní průběh auditu, dále náměty získané z e-mailové nebo telefonické komunikace, vzešlé z 1. workshopu a výsledky ankety auditu FFC uskutečněné dne 12. 5. 2016 na akci Den rodin. Byla vybrána navrhovaná opatření do Dohody o cílech. S navrhovanými opatřeními byli dále seznámeni členové Komise pro rodinu při Radě města Hodonína, kteří svým hlasováním doporučili Radě města Hodonína Dohodu o cílech ke schválení. Dohoda o cílech byla projednávána na zasedání rady města dne 4. 10. 2016 a schválena.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

 

 

   

Do ZOO, na koupaliště a radniční věž i letos zdarma

I v letošním roce nabízí město Hodonín pro návštěvníky města i pro své občany k zakoupení slevové karty, které umožňují 1x volný vstup do ZOO, na radniční věž a na letní koupaliště.

Bližší informace zde

   

Audit "familyfriendlycommunity"

Chcete zlepšit podmínky života rodin v Hodoníně? Pojďte s námi diskutovat!  

Podrobné informace zde

   

Přednáška pro náhradní babičky z projektu Trojlístek

Family Point Hodonín uspořádal ve středu 17.2.2016 přednášku doplněnou praktickými ukázkami pro náhradní babičky z projektu Trojlístek na téma "První pomoc u malých dětí - nejčastější úrazy".

Více o přednášce zde

   

Zásady přidělování finančních prostředků pro děti ze sociálně slabých rodin

Rada města Hodonína schválila dne 12.1.2016 nové Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Stejně jako v loňském roce i letos mají děti ze sociálně slabých rodin a zdravotně postižené děti možnost získat finanční prostředky na úhradu zájmových kroužků, letních pobytových nebo příměstských táborů a nově také na úhradu lyžařských kurzů (žáci 7.tříd) na základě Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2016.

Formulář žádosti

Zásady zde

   

Ve Family Pointu funguje nová služba pro děti

V lednu 2016 byla zahájena nová služba v místnosti Family Pointu v budově Městského úřadu Hodonín, Národní třída 25. Jedná se o možnost hlídání dětí rodičů, kteří přichází na úřad vyřizovat své záležitosti.

Více se dočtete zde

 

   

Akční plán prorodinných aktivit pro rok 2016

Akční plán prorodinných aktivit města Hodonína pro rok 2016 schválený zastupitelstvem města Hodonína dne 10.11.2015 naleznete zde:

Akční plán pro-rodinných aktivit schválený zastupitelstvem města Hodonína dne 10.11.2015

   

Průvodce pro rodiny

Informační brožura Průvodce pro rodiny obsahuje přehledné informace a nabídky služeb pro rodiny.

Více zde

 

   

"Zpráva o hodonínských rodinách"

Z dotace Obec přátelská rodině 2013 byla pro město Hodonín vypracována studie "Zpráva o hodoninských rodinách", tato je k nahlédnutí 

zde

 

 

   

Služba Trojlístek - videospot

Služba trojlístek v Hodoníně -  reportáž České televize "Pracujícím rodičům ohlídají děti v Hodoníně náhradní babičky" naleznete na:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/290647-pracujicim-rodicum-ohlidaji-deti-v-hodonine-nahradni-babicky/

 

   

Příručka pro rodiče - dávky při mateřské a rodičovské dovolené

Příručka pro rodiče - užitečný a přehledný popis systému dávek týkajících se rodičů - peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

příloha - příručka

   

Služba Trojlístek i nadále sbližuje generace

Již od září 2014 mohou hodonínské rodiny využívat krátkodobé hlídání dětí v rámci služby Trojlístek.

celý článek

   

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2015

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2015 a Zásady pro přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína schválilo Zastupitelstvo města Hodonína dne 27.1.2015.

Znění k dispozici zde:

akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2015

zásady pro přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

 

   

Dotazník ke "Zprávě o hodonínských rodinách"

V rámci výhry v soutěži Obec přátelská rodině 2013 uzavřelo Město Hodonín smlouvu o dílo se společností 2K CONSULTING s.r.o. na zpracování "Zprávy o hodonínských rodinách", která bude sloužit jako dopomoc městu v koncepčním rozhodování v různých oblastech samostatné působnosti, které se dotýkají rodinného života.

Informace ke zprávě budou zjišťovány prostřednictvím dotazníků a otevřených rozhovorů. Celá zpráva bude zveřejněna začátkem roku 2015 a bude podkladem pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky v Hodoníně.

Budeme velmi rádi, pokud se do dotazníkové akce zapojíte.

Dotazník najdete na adrese:

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/vyzkum-rodin-ve-meste-hodoni/

 

   

Slaďování rodiny a zaměstnání

Dne 23.9.2014 se uskutečnil první seminář na téma Slaďování rodiny a zaměstnání pro odbornou i širokou veřejnost. Odborníci z různých oblastí a příklady dobré praxe představili nástroje, metody a podmínky, které musí být vytvořeny v rodině, na pracovišti, v oblasti služeb a legislativy, aby slaďování rodiny a profese mohlo dobře fungovat.

Poté navazoval Kulatý stůl pro odbornou veřejnost – Zajištění dostatečných služeb péče o děti a vernisáž výstavy Obrazy rodičovství.  Tato probíhala do 6.10.2014 a byla určena dospělým i dětem s cílem ukázat hodnotu rodičovství z pohledu biologické podstaty mateřství a otcovství.

foto

foto 2

foto 3

obrázky dětí

   

Bílá pastelka

Ve středu 15. října 2014 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 15. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka

.více se dočtete zde

   

Pojďme tvořit do knihovny

Výtvarná dílna pro celou rodinu na téma Staré řecké báje a pověst

informace zde

 

   

Den hledání cest k dobrému řešení sladění profesního a rodinného života

Slaďování rodiny a zaměstnání pro odbornou i širokou veřejnost

infromace zde

 

   

Projekt Trojlístek

Služba Trojlístek sblíží rodiny s náhradními babičkami

další informace zde

   

Podpora dětí ze sociálně slabých rodin

Podpora dětí ze sociálně slabých rodin

Finanční prostředky jsou určeny pro děti ze sociálně slabých rodin a zdravotně postižené děti na úhradu volnočasových aktivit odpovídajících věku dítěte (sportovní, hudební, výtvarné, aj.).

   

Podzimní rodinné sklízení

Podzimní rodinné sklízení

Společné vítání podzimu, času sklizně, vinné révy a oslav úrodného roku. Připraveny jsou soutěže,podzimní tvoření a malá odměna pro děti.

 

   
   

Projekt Trojlístek

Projekt Trojlístek

   

Týden rodin 2014

Týden rodin 2014

letos
s mottem „Slavit spolu v Hodoníně nás baví". K této příležitosti
se uskutečnila řada programů pro rodiny, besedy, přednášky nebo společenské
odpoledne.

Více se dočtete zde...

Fotografie ze Dne rodin

   
   

Moje sváča

Moje Sváča nabízí výrobu a rozvoz svačinek do škol i zaměstnání, dbá o vysokou kvalitu použitých surovin a zaručuje jedinečnost kombinací svačin.

Více se dočtete na http://www.mojesvaca.cz/

 

   
   

Projekt Pracujte na dálku

alt

 

Projekt, na jehož realizaci získalo Město Hodonín dotaci ve výši téměř 4,5 mil. Kč je nástroj, kterým chce pozitivně působit na nepříznivý vývoj na trhu práce. Je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku. Mezi těmito cílovými skupinami jsou například osoby pečující o osobu blízkou, o závislého člena rodiny, uchazeči/ky o zaměstnání, zaměstnavatelé, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V rámci projektu byli vybráni 4 uchazeči, jejichž úkolem bude aktivní oslovení uvedených cílových skupin prostřednictvím znalostí, které získají v rámci několika proškolení od zahraničního partnera. Díky znalosti místního prostředí tak budou moci aktivně uplatňovat získané zkušenosti v realizaci systému práce na dálku v našem regionu.

Číst dále: Projekt Pracujte na dálku

   

Senior pasy

alt

Co jsou SENIOR PASY?

Senior pasy jsou projektem Jihomoravského kraje, který začal fungovat v září 2010. Jedná se o ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Slevy v celkem patnácti kategoriích zboží a služeb nabízí téměř 1000 poskytovatelů na jižní Moravě. Senior pasy tak svým držitelům přináší celoroční slevy v rozsahu 5 - 50 % v oblastech zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělání apod., doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy. Slevy lze vždy uplatnit na místech, která jsou vyznačena příslušným symbolem Senior pasů. Jejich úplný seznam je zveřejněn na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz.

Číst dále: Senior pasy

   

Pěstounská péče na přechodnou dobu

V roce 2006 byl v České republice zaveden nový prvek v systému náhradní rodinné péče - pěstounská péče na přechodnou dobu.

Jde o státem podporovanou rodinnou formu péče, která je nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou dobu v domácnostech pěstounů. V přechodné pěstounské péči jsou umísťovány děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči. Smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je, že dítě nemusí trávit žádný čas v ústavních zařízeních a veškerá péče je směřována k brzkému návratu do původní rodiny, případně do jiné formy náhradní rodinné péče.

Číst dále: Pěstounská péče na přechodnou dobu

   

Podpora KPSS Hodonínska

alt

Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí.

Číst dále: Podpora KPSS Hodonínska

   

Zapojte se do komunitního plánování!

ZAPOJTE SE !

Pečujete v rodině o zdravotně postiženého nebo sami využíváte některou ze sociálních služeb?

Myslíte si, že máte co říct k situaci v sociální oblasti na Hodonínsku?

Máte návrhy a připomínky?

Chcete něco změnit a myslíte si, že víte jak na to?

Číst dále: Zapojte se do komunitního plánování!

   

Krizová pomoc a poradenství dětem a jejich blízkým

alt

Od 28. května 2012 je občanům Hodonína a okolí nabízena nová služba, a to v rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“, financovaného prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte dětem!

Pravidelně, každé čtvrté pondělí v měsíci, v době od 10:00 do 17:00 hodin, je dětem a jejich blízkým v budově Městského úřadu v Hodoníně, Národní tř. 25, v kanceláři č. 9, k dispozici psycholog a sociální pracovnice, kteří jim pomohou řešit jejich problémy.

Tuto službu zajišťuje jako detašovanou Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně.

 

Číst dále: Krizová pomoc a poradenství dětem a jejich blízkým

   

CPR Hodonín zve rodiče s dětmi na hřiště a do herny

Bezpečné hřiště s herními prvky, krytým pískovištěm, bezpečnými brankami a velkou trampolínou. Herna vybavena patrovým domkem, molitanovou mašinkou, kuchyňkou a spoustou hraček.

Číst dále: CPR Hodonín zve rodiče s dětmi na hřiště a do herny

   

Nabídka pro organizace pracující s dětmi, mládeží a rodinami

pozorPořádáte aktivity pro děti, mládež, rodiče, seniory, nebo celé rodiny? Jste nezisková nebo příspěvková organizace a působíte v Hodoníně nebo okolí? Dejte nám určitě o Vašich akcích vědět, rádi je uveřejníme na tomto webu.

Číst dále: Nabídka pro organizace pracující s dětmi, mládeží a rodinami

   

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele