Novinky

Brožury - řešení nepříznivých situací a Katalog soc. služeb

V rámci projektu "Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín" byly v roce 2018 vydány brožury zaměřené na Řešení nepříznivých situací v oblasti rodiny, sociálního vyloučení, péče o zdravotně postižené a seniory a Katalog sociálních služeb Hodonínska. Materiály je možné získat na Městském úřadu v Hodoníně, odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociální pomoci a služeb nebo jsou ke stažení na www.kpss-hodonin.cz

 

   

Možnost hlídání dětí na MěÚ v Hodoníně

Také v roce 2019 pokračuje nabídka možnosti bezplatného hlídání dětí v době vyřizování Vašich záležitostí na Městském úřadu v Hodoníně, a to v místnosti Family Pointu v pondělí a ve středu (13-16 hod.). Blžší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Hlídání dětí

   

SENIOR TAXI

Také v roce 2019 mohou senioři v Hodoníně využít přepravu "Senior taxi" za zvýhodněných podmínek.

Informace a podmínky zde

   

Možnost hlídání dětí na Městském úřadu v Hodoníně

I v roce 2019 můžete při vyřizování záležitostí na Městském úřadu v Hodoníně využít službu hlídání dětí, která je k dispozici v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách v místnosti Family Pointu. Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Letáček zde

 

   

Audit „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V roce 2016 se město Hodonín zapojilo do pilotního projektu Jihomoravského kraje - auditu "familyfriendlycommunity", jehož cílem je zlepšení pro-rodinného klima ve městě. Na základě uskutečněných workshopů byla vybrána opatření do Dohody o cílech, která byla schválena Radou města Hodonína dne 4.10.2016.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

Na základě posouzení hodnotitelem a po projednání auditním kuratoriem byl Hodonínu udělen v únoru 2017 základní certifikát na dobu 3 let, tj. po dobu naplňování Dohody o cílech.

   

Služba Trojlístek - videospot

Služba trojlístek v Hodoníně -  reportáž České televize "Pracujícím rodičům ohlídají děti v Hodoníně náhradní babičky" naleznete na:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/290647-pracujicim-rodicum-ohlidaji-deti-v-hodonine-nahradni-babicky/

 

   

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele